Kuntalaiskysely

Kiimingin Kokoomus järjesti maalis-huhtikuun 2008 aikana koko Kiiminkiä koskevan kuntalaiskyselyn.
Siinä kysyttiin kuntalaisilta mielipiteitä mm. Kiimingin kunnan taloudesta, kuntarakenteesta ja kunnan
kehittämisen painopistealueista. Kyselylomake jaettiin mainosjakeluna kunnan jokaiseen talouteen.

Kiimingin Kokoomuksen varapuheenjohtaja Pekka Simonen kertoo, että analysoituaan tuloksia,
ensimmäisenä huomio kiinnittyy kysymykseen kuntarakenteesta. Jopa 83% vastaajista on sitä mieltä, että
Kiimingin tulisi ryhtyä nopeasti joko kuntaliitosneuvotteluihin tai vähintäänkin tekemään
kuntaliitosselvitystä Oulun kaupungin kanssa! Kunnan itsenäisyyttä tärkeänä pitävien osuus vastanneista jäi
alle 15%:iin.

Muutoksia rakenteisiin

Kunnan taloustilanteen korjaamiseen vastaajilla oli selkeä näkemys. Yli puolet vastaajista vaati kuntaliitosta
Oulun kaupungin kanssa ja rakennemuutosta palveluiden tuotannossa siten, että tehdään asioita järkevämmin ja tehokkaammin. Kaksi muuta hyvää työvälinettä talouden korjaamiseen kiiminkiläisten mielestä olivat yhteistyö seudun kuntien kanssa sekä palvelutuotannon kilpailuttaminen ja tarvittaessa ulkoistaminen.

Palveluiden keskittäminen isompiin yksiköihin herätti ristiriitaisia tunteita. Joissakin palveluissa, esim. päivähoidossa sitä vaadittiin, mutta toisissa taas vastustettiin. Verojen korottamista, palvelumaksujen nostamista tai perinteistä ”juustohöylä”-menetelmää vastaajat eivät enää hyväksyneet. Niiden kannatus jäi
reilusti alle kymmeneen prosenttiin.

Tiet kuntoon ja yrityksiä Kiiminkiiin

Kysyttäessä kiiminkiläisiltä asioita, jotka erityisesti tulisi huomioida kunnan kehittämisessä, nousi
tärkeimmäksi huoli liikenneyhteyksistä ja tiestön kunnosta. Siinä runsaasti mainintoja saivat mm. Kuusamontie, kuntakeskuksen ja Jäälin tiestön kunto sekä Alakylän puuttuvat pyörätiet. Toisena tärkeänä
kehittämiskohteena nähtiin kunnan elinkeinopolitiikka, yrittäjyyden tukeminen ja kaupalliset palvelut. Useilla vastaajilla oli huoli kunnan houkuttelevuudesta yritysten näkökulmasta. Kolmanneksi kehittämiskohteeksi vastaajat nostivat lapsiperheiden aseman. Vaihtoehtoja ja parempia palveluita haluttiin mm. päivähoitoon, perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä lisää leikkipaikkoja. Tärkeäksi asiaksi nousi myös kunnan henkilöstöorganisaation uudistaminen. Puutteita nähtiin mm. johtajuudessa, kuntalaisten kuuntelemisessa, rehellisyydessä sekä ammattitaidossa ja olipa aika moni vastaaja sitä mieltä, että kunnan palkkalistoilta löytyy ”täysin turhia” henkilöitä. Seuraavina asioina kiiminkiläiset nostivat esille Kiimingin kuntakeskuksen imagon ja palveluiden parantamisen ja edelleen Ouluun liittymisen sekä päätöksenteon uudistamisen. Siihen liittyen toivottiin avoimuutta, rehellisyyttä ja ”oikeaa demogratiaa” sekä perinteisen politikoinnin unohtamista. Runsaasti kommentteja tuli myös senioreiden ja nuorison palveluista sekä kuntalaisten ja eri kunnan osien tasapuolisesta kohtelusta.

Vastaukset eivät yllätä

Pekka Simonen ei ole juurikaan yllättynyt kiiminkiläisten vastauksista. ”Tietysti tuo viesti kuntarakenteen
muutoksen tarpeellisuudesta on yllättävänkin selvä. Perinteisestihän kuntaliitoshankkeissa kuntalaisten
taholta on saatu kovaakin vastustusta, mutta nyt näyttää siltä, että kuntalaiset katsovat avoimemmin ja
pidemmälle tulevaisuuteen kuin merkittävä osa meidän luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista.” Palvelutuotannon rakenteeseen ja organisaatioon liittyviin asioihin Simonen uskoo jo tehtyjen ratkaisujen
vaikuttavan merkittävästi. ”Vuoden 2007 alussa Kiiminki siirtyi tilaaja-tuottaja –toimintamalliin. Se auttaa
järkeistämään toimintoja ja mahdollistaa vertailun toisiin kuntiin sekä yksityisiin palvelujen tuottajiin. Myös
viime syksynä Kiimingissä aloittanut kunnanjohtajamme Leila Pekkanen on osoittanut, että häneltä löytyy
intoa ja asiantuntemusta toimintamme kehittämiseen.” Simonen haluaa kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita.
”Kuntalaiskyselyn vastaukset antavat erinomaista tukea tulevaa päätöksentekoamme varten. Toivon, että
myös muut poliittiset ryhmät ottavat kiiminkiläisten mielipiteet vakavasti.”

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: